Młodzież poznaje wspólną historię – projekt realizowany przez muzea w Bełżcu i Sobiborze

27 listopada 2013 roku młodzież z Zespołu Szkół nr 6 i Gimnazjum z Lubyczy Królewskiej oraz młodzież z Zespołu Szkół Zawodowych i II Liceum Ogólnokształcącego we Włodawie uczestniczyła w międzyszkolnym projekcie upamiętniającym niemieckie ofiary obozów zagłady.

Dnia 27 listopada 2013 roku młodzież z ponadgimnazjalnego Zespołu Szkół nr 6 i Gimnazjum ze Zespołu Szkół w Lubyczy Królewskiej z opiekunką Agnieszką Kierszką oraz młodzież z Zespołu Szkół Zawodowych i II Liceum Ogólnokształcącego we Włodawie z opiekunem Mariuszem Czuj uczestniczyła w międzyszkolnym projekcie upamiętniającym Ofiary obozów zagłady. Pierwsze spotkanie odbyło się w Muzeum Byłego Obozu Zagłady w Sobiborze, gdzie młodzi ludzie podczas interaktywnego oprowadzania poznawali historię obozów zagłady w Sobiborze i Bełżcu. Historia tych miejsc ściśle związana jest z losem Żydów, który mieszkali w miejscowościach gdzie uczniowie uczęszczają do szkół. Lubycza Królewska położona jest niespełna 10 km od miejscowości Belzec, a przed wojną była największym sztetlem w województwie lwowskim. Większość jej społeczności żydowskiej została deportowana do obozu w Bełżcu. Z kolei Włodawya położona jest w bardzo bliskiej odległości od miejscowości Sobibor i podobnie jej społeczność deportowano do założonego w sąsiedztwie obozu zgłady. Podczas pobytu w Sobiborze młodzież mogła również zobaczyć jak prowadzone są badania archeologiczne oraz posłuchać archeologa Wojciecha Mazurka, a także przedstawiciela Komisji Rabinicznej do Spraw Cmentarzy – Aleksandra Schwarza. Pobyt uczniów w Sobiborze zakończył montaż słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów z lubyckich szkół.

Ponadto młodzież zobaczyła synagogę we Włodawie, która znajduje się w kompleksie Muzeum Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego i jednocześnie mogła poznać elementy tradycji i kultury żydowskiej.

Zasadność i wartość tego typu projektów najlepiej obrazują słowa uczniów:

Ten wyjazd był bardzo interesujący. Dowiedzieliśmy się wiele ciekawych rzeczy i wiele ciekawych informacji na temat kultury żydowskiej. Uważamy, że takie wyjazdy integracyjne są bardzo potrzebne naszemu niedokształconemu pokoleniu”.

Spotkanie uczniów mogło odbyć się dzięki finansowemu wsparciu niemieckiego stowarzyszenia Bildungswerk Stanisław Hantz e.V. z Kassel, które pokryło koszty przejazdu. Za pomoc w realizacji projektu wyrażamy nasze podziękowanie.

www.majdanek.eu

Nach oben scrollen